Głębosz


Stosowany jest głównie do kruszenia, spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Spulchnia nie wzruszoną przez orkę warstwę gleby i umożliwia jej lepsze przesiąkanie i dopowietrzenie, co sprzyja rozwojowi korzeni roślin. Przesłanką do wykonania tego zabiegu są pojawiające się wiosną i po obfitych opadach i długo utrzymujące się na polach zastoje wodne.

Symbol Szerokość (m) Waga (kg) Zapotrzebowanie mocy (KM) Liczba łap Wydajność (ha/h)
GŁ3 1,5 500 100 3 0,7-1